Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Câu Kinh Thánh đầy sức mạnh giúp cuộc sống thoải mái hơn.

Hi Bạn!

Chắc chắn bạn sẽ có những quan điểm của riêng mình và nó đúng chính xác đến 100% đối với bạn, và bạn sẽ hành động theo những gì bạn cho là hợp lý mà không cần biết thực tế có đúng như những gì bạn nghĩ không. 

Nếu ai đó làm bạn bực mình vì họ có quan điểm ngược với bạn thì bạn hãy yên tâm. bạn cũng đang làm họ bực mình không kém vì hai bạn có quan điểm khác nhau. vì vậy! Nếu bạn muốn vui thì hãy chơi với người có thế giới quan gần giống với mình. và ĐỪNG cố gắng thay đổi quan niệm của người khác. 

Để cảm thấy không còn phải khó chịu hoặc bực mình trước hàng động hay lời nói của người khác thì bạn có thể dùng câu này của Chúa Jesu “Lạy Cha, xin tha cho họ; vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:43). 

Và sự thật là mình cũng không biết được việc mình làm là đúng hay sai vì nếu có đúng thì chỉ đúng theo quan điểm của riêng mình. nên không thể trách người khác rằng việc của họ đang làm là sai hay đúng. Bạn có đồng ý với mình như vật không?

Chúc bạn Thành Công và Sức Khỏe

Ninh Xuân Trường.