Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

10 Nghịch lý cuộc sống của Kent Keith (trích cuốn Anyway)


10 Nghịch lý cuộc sống của Kent Keith 

10 nghịch lý cuộc sống
10 nghịch lý cuộc sống


Nghịch lý thứ nhất: "Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ"

Nghịch lý thứ hai: Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho bạn làm vì tư lợi. Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt

Nghịch lý thứ ba: Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người giả dối và những kẻ thù thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công

Nghịch lý thứ tư: Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên. Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt

Nghịch lý thứ năm: Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn

Nghịch lý thứ sáu: Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tình thấp hèn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn

Nghịch lý thứ bảy: Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế

Nghịch lý thứ tám: Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy trong phút chốc. Nhưng dù gì đi nữa hãy cứ tiếp tục xây dựng

Nghịch lý thứ chín: Bạn có thể bị phản bội khi giúp đỡ người khác. Nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người.

nghịch lý cuộc sống thứ 10


Nghịch lý thứ mười: Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa hãy sống hết mình cho cuộc sống

(trích cuốn Anyway - 10 nghịch lý cuộc sống)


0 comments:

Đăng nhận xét