Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

10 triết lý sống của Albert Einstein


Chào bạn.

Trong cuộc sống sẽ có những lúc bạn bị chê bai, đố kỵ hoặc có những lúc khó khăn tưởng chừng bạn sắp từ bỏ mục tiêu thì hãy nhớ rằng bạn có những người bạn, họ là danh nhân của thế giới. Họ luôn ở bên cạnh khuyến khích và ủng hộ bạn.

Những người bạn bình thường cho ta những lời khuyên thông thường. những người bạn tầm cỡ cho ta những lời khuyên giúp chúng ta đạt được mục tiêu của mình. 

10 triết lý sống của Albert Einstein

Albert Einstein
My Friend Albert Einstein

1. Hãy đơn giản mọi thứ
“Nếu bạn không thể giải thích cho đứa trẻ sáu tuổi hiểu được, thì chính bạn cũng không hiểu gì cả”.

2. Hãy sáng tạo
“Sáng tạo có tính lây lan, hãy truyền nó đi!”.

3. Hãy chăm chỉ và dám mắc sai lầm
“Bạn không bao giờ thất bại cho đến khi bạn ngừng nỗ lực”.

4. Sống cho hôm nay
“Tôi chẳng khi nào nghĩ đến tương lai. Nó sẽ đến nhanh”.

5. Nghĩ khác
"Tôi chưa bao giờ khám phá ra điều gì bằng cách tư duy hợp lý".

6. Phát huy trí tưởng tượng
"Tôi có khả năng để vẽ thoải mái như một hoạ sĩ chỉ nhờ vào trí tưởng tượng của mình. Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức thì có giới hạn. Trí tưởng tượng bao trùm thế giới".

7. Làm những điều không thể
"Chỉ những ai nỗ lực hết mình mới có thể đạt được những điều tưởng chừng không thể".

8. Tôn trọng mọi người
"Cuộc đời sẽ chẳng đáng sống, trừ khi ta sống vì những người khác".

9. Luôn sẵn sàng học hỏi
"Học hỏi chính là kinh nghiệm. Những thứ khác chỉ là thông tin".

10. Làm những điều đúng
"Luôn làm điều đúng. Việc này sẽ làm hài lòng một số người và làm những người còn lại ngạc nhiên".