Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Tham gia lớp học lập trình ngôn ngữ tư duy - NLP


 

Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy (Neuro-linguistic Programming – NLP)

Khóa học là một trải nghiệm tuyệt vời đề chúng ta nói chuyện với tiềm thức của chính mình, kiến thức có thể sai, kinh nghiệm là thứ đã cũ kỹ nhưng tiềm thức luôn luôn đúng.

"Cho dù bạn nghĩ là mình có thể hay không thểbạn đều đúng". Henry Ford


Ninh Xuân Trường - Khởi động lấy năng lượng cho buổi học

Khởi động lấy năng lượng cho buổi học

Ninh Xuân Trường - chia sẻ quy luật ngón tay phải

chia sẻ quy luật ngón tay phải


Ninh Xuân Trường - giờ Giải lao

Gần cuối ngày thứ 2 nhưng mọi người vẫn còn rất tươi


Ninh Xuân Trường - Ảnh lưu niệm kết thúc khóa học NLP

Ảnh lưu niệm khóa học NLPNinh Xuân Trường - Lại khởi động cho buổi chiều

Lại khởi động cho buổi chiều

 
Ninh Xuân Trường - Truyền niềm tin cho đồng đội

Truyền niềm tin vào cuộc sống cho đồng đội


Ninh Xuân Trường - và đây là giúp đồng đội tự tin vào bản thân

và đây là giúp đồng đội tự tin vào bản thân


Ninh Xuân Trường - Viết cảm nhận kết thúc khóa học

Viết cảm nhận kết thúc khóa học


Ninh Xuân Trường - Sài gòn rất nhỏ - gặp lại bạn trong lớp học

Sài gòn rất nhỏ - gặp lại bạn trong lớp học

Ninh Xuân Trường - Chứng nhận kết thúc khóa học

Chứng nhận kết thúc khóa học